Mühendislik ve Mimarlık

Politikalar

Kalite Politikamız

Müşterilerimize inşaat sektörüne en iyi ürün ve hizmeti verebilmek için ;

 • Ülkemizin yasal mevzuatına uymayı,
 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin ilerisinde ürün ve hizmetlerimizi geliştirmeyi, zamanında ve eksiksiz olarak müşteriye sunmayı,
 • Müşteri memnuniyetini ölçerek mümkün olan en üst düzeyde tutmayı,
 • Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli geliştirmeyi,
 • Tüm çalışanlarımızı ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip edebilmek için sürekli eğitmeyi,
 • Eğitimli, tecrübeli ve gerekli becerilere sahip çalışanlarımıza, uygun teçhizatı ve ihtiyaç duyulan diğer kaynakları tahsis etmeyi,
 • Tüm personelimizi ölçmeyi, geliştirmeyi ve aralarındaki uyumu artırmayı,

Taahhüt etmekteyiz.

Bu doğrultuda amaçlarımız belirlenecek, ölçülecek ve gözden geçirilecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren kuruluşumuz ile, ulusal ve uluslararası rekabet ortamında ve küreselleşen dünyada, yenilikçi ve çağdaş projeleri hayata geçirmekteyiz.

Çevreye saygılı faaliyette bulunmak ve çalışanlarına önem vermek, kuruluşumuzun temel kurumsal değerleri arasındadır. Faaliyetlerini gerçekleştirirken kuruluşumuz; çevreyi korumaya, çalışanlarının güvenliğini ve sağlığını ön planda tutarak çalışmaya ve toplumsal değerlere saygılı olmaya büyük önem verir. Çalışma yaşamının içerisinde bulanan tüm çalışanlar, ziyaretçi ve taşeronlar için güvenli ve sağlıklı bir ortam sunmayı ancak İSG politikasını benimseyerek ve sürekli geliştirerek sağlar. Bu amaçla Özyalçın Group, aşağıda belirtilen hususları yerine getirmeyi taahhüt eder;

 • İş Sağlığı & Güvenliğine (İSG) ilişkin kanun, yönetmelik ve standartlara uymak,
 • İş Süreçlerimiz sırasında tehlike analizi yaparak, oluşabilecek  risklerin şiddetini azaltıp çalışma ortamını güvenli kılarak proaktif olmak, çalışanların, işletmenin ve üretimin güvenlik ve sağlığını gözetmek,
 • Yeni yatırım projelerinde, çevre ve çalışma güvenliği faktörlerini göz önünde bulundurmak,
 • Yürütmekte olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni sürekli düzenli olarak gözden geçirerek denetlemek ve sürekli geliştirmek,
 • Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak,
 • Çalışanların, tedarikçi ve taşeronların iş sağlığı ve güvenliği ve çevresel duyarlılıklarını geliştirmek, onları güvenli çalışma konusunda bilinçlendirmek.